Hattrick Match Analysis

Custom Search

Statystyki dotyczące pressingu

Na tym wykresie staramy się pokazać jak wiele zdarzeń może być zablokowanych przez grę pressingiem, w zależności od poziomu tej taktyki.

Liczba powyżej każdego słupka to liczba spotkań w naszej bazie danych na poszczególnych poziomach taktyki pressingu. Sporządzając wykres nie braliśmy pod uwagę liczby zdarzeń w spotkaniu, lecz jedynie liczbę zdarzeń zablokowanych.

Statystyki dotyczące pressingu

zablokowane zdarzenia
0
2
462
1405
832
348
146
58
20
3
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

poziom pressingu


Jak widać zależność ta jest prawie liniowa, ale różnica pomiędzy słabym a znakomitym poziomem taktyki jest niewielka.